Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Vlissingen in Beweging

Sportonderzoek 2017

De gemeente Vlissingen staat voor een omvangrijke bezuinigingsopgave. Een bezuiniging op sport van € 1,5 miljoen in 2018 heeft de komende jaren grote financiële gevolgen voor Vlissingse sportverenigingen (en haar leden) en sportfaciliteiten. Maar ook voor u als inwoner. Deze gevolgen willen wij graag jaarlijks in beeld hebben. Want de bezuinigingen op sport mogen er niet toe leiden dat sporten in Vlissingen onmogelijk wordt.

Uw bijdrage in 2017

Om de gevolgen goed in kaart te kunnen brengen, vragen wij uw hulp. Door het invullen van de vragenlijst geeft u ons namelijk informatie over de gevolgen van de bezuinigingen.

Invullen voor 1 juli 2017

U kunt aan het onderzoek deelnemen door de Vragenlijst Sportdeelname in te vullen. Wij ontvangen uw bijdrage graag voor 1 juli 2017. Heeft u vragen over de vragenlijst of hulp nodig bij het invullen? Neem dan contact op met de heer M. Bour via e-mail mbour@vlissingen.nl. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage! 

Onderzoeken 2016

Om de gevolgen goed in kaart te kunnen brengen, vonden in de eerste helft van 2016 de onderzoeken 'Sportmonitor Vlissingen' en 'Sportdeelname gemeente Vlissingen' plaats. De resultaten van beide onderzoeken zijn als bijlage bijgevoegd.

Downloads
TitelTypeDownload
Rapportage_Sportmonitor_Vlissingen_2016.pdf Download
Factsheet_sportdeelname_2016.JPG Download
Factsheet_sportaanbieders_2016.JPG Download