Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Vlissingen in Beweging

Proclaimer

Privacy

De gemeente Vlissingen respecteert de privacy van de bezoekers van deze website. De gemeente gebruikt slechts persoonsgegevens die u zelf heeft achtergelaten en alleen voor het doel waarvoor u uw gegevens heeft verstrekt. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Bij het gebruik van deze website is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Toegankelijkheid

Gemeente Vlissingen voldoet aan de Europese webrichtlijnen WCAG 2.0, level AA en mag het Waarmerk Drempelvrij voeren. Om aan de gestelde eisen op het gebied van vindbaarheid, toegankelijkheid, actualiteit en begrijpelijkheid van informatie te voldoen, zijn procedures vastgesteld die zijn vastgelegd in een Redactiestatuut.
Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op Vlissingen.nl, laat het ons dan weten. Geef uw melding door via e-mail redactie@vlissingen.nl. Graag met een duidelijke omschrijving van waar u tegenaan loopt en een link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Documenten in PDF-formaat

Een aantal documenten wordt weergegeven in PDF-formaat. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de gemeente via e-mail redactie@vlissingen.nl.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. De gemeente gebruikt deze cookies om 2 redenen:

  1. Om de website voor u zo goed en snel mogelijk te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden, bij een poll (stelling met keuzeantwoorden), de voorleesfunctie, Amber Alert en presentaties in de vorm van een kaart (bijvoorbeeld Google Maps);
  2. Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. De gemeente gebruikt hierbij de programma's Google Analytics en Piwik. De gemeente verzamelt gegevens over de manier waarop bezoekers de website gebruiken (de zogenaamde 'analytische cookies'). Zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.
    De gemeente verzamelt deze gegevens geheel anoniem en met het enige doel om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Voor deze analytische cookies is geen toestemming nodig van de bezoeker van de website.

De gemeente Vlissingen:

  • Kan deze cookies niet herleiden tot een pc (of tablet, iPad of smartphone) of individu;
  • Verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens;
  • Gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Foutieve of onvolledige informatie

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de gemeente Vlissingen. Wij besteden de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website.
Ziet u verouderde gegevens of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen het op prijs als u ons dat laat weten! U kunt reageren door een e-mail te sturen naar redactie@vlissingen.nl. Uw reactie wordt binnen 2 werkdagen in behandeling genomen en u ontvangt bericht over hoe wij uw informatie hebben verwerkt.

Auteursrecht

Persoonlijk gebruik, dat wil zeggen niet-commercieel gebruik van de inhoud van deze website is toegestaan. De gemeente Vlissingen behoudt zich het auteursrecht voor van alle gemeentelijke informatie; zoals geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s.
Wilt u een foto gebruiken, neem dan contact op via e-mail redactie@vlissingen.nl.  

Internetsites en/of bronnen van derden

Via deze website wordt ook toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. De gemeente Vlissingen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud, of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of informatiebronnen.