Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Vlissingen in Beweging

Vlissingen in beweging, nieuwe koers 2018

Gepubliceerd op 16 januari 2018
Consulent Joost Hopmans van SportZeeland
Consulent Joost Hopmans van SportZeeland

Vanuit het gemeentelijk sportbeleid is opdracht aan SportZeeland gegeven om wijkgerichte sportkennismaking voor basisschoolleerlingen te organiseren. De te varen koers word bepaald door monitoring van de kinderen en sportstimuleringsvragen vanuit de wijk. De uitvoering is in handen van wijkorganisaties. Met ondersteuning van de Hogeschool Zeeland, het CIOS, studenten van het Scheldemond College en lokale sportaanbieders.  

Aanleiding koerswijziging

De aanleiding voor de nieuwe koers:

 • Koerswijziging gemeente Vlissingen voor nieuwe invulling functie. De gemeente gaat van uitvoering naar een regierol. Gemeentelijk contactpersoon Martijn Bour richt zich in deze rol op sportstimulering en verenigingsondersteuning;
 • SportZeeland neemt een coördinerende rol in. Contactpersoon is Joost Hopmans, consulent sport en bewegen.  
 • Gemeente Vlissingen geeft SportZeeland de opdracht om onder andere sportkennismaking voor basisschoolleerlingen opnieuw in te richten.

Vlissingen in beweging

De activiteiten van Vlissingen in beweging zijn gericht op sportkennismaking, elke dag bewegen en een gezonde actieve leefstijl. Keuzes maken die zijn gebaseerd op input meten, wegen en sportparticipatie van basisschoolleerlingen.  

Uitgangspunten

 • De focus is gericht op kinderen die nog niet zijn aangesloten bij een sportvereniging en/of te weinig bewegen;
 • Gerichte sport(kennismaking)activiteiten die aansluiten bij de doelgroep;
 • Uitvoering activiteiten door sportaanbieders en/of studenten;
 • Coördinatie zoveel mogelijk in de wijk zelf.  

Doelstellingen

 • In 2018 operationeel in alle wijken;
 • Vanaf 2018 om het jaar monitoren van basisschoolleerlingen, groep 3 tot en met 8;
 • Bevorderen van deelname van leerlingen van de basisschool bij structureel sport- en beweegaanbod;
 • Kwaliteit in plaats van kwantiteit;
 • Gerichte interventies op basis van monitoring basisschoolleerlingen;
 • Wijkgerichte aanpak, maatwerk;
 • Draagvlak creëren door het inventariseren van 4 sportstimuleringsvragen vanuit de wijk, met aanvullend onderzoek en stageopdrachten door studenten van de HZ;
 • Bevorderen van samenwerking tussen organisaties in de wijk en studenten van de HZ, het CIOS en Scheldemond College.