Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Vlissingen in Beweging

Toegankelijkheid

De gemeente Vlissingen wil graag dat iedereen haar websites goed kan vinden, lezen en gebruiken. Wij besteden daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van onze online informatie.
We volgen hierbij de toegankelijkheidseisen die door de overheid zijn opgesteld en zijn afgeleid van de internationale Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Toegankelijkheidsverklaring

In de Toegankelijkheidsverklaring ziet u aan welke eisen wij voldoen en welke voor verbetering in aanmerking komen. Deze verklaring is op 22 september 2020 voor het laatst bijgewerkt.
De verklaring is van toepassing op de website www.vlissingen.nl en de subsites van de Gemeenteraad, Scheldekwartier, Vlissingen in beweging en Gemeenterachief Vlissingen (tot en met 30 september 2020).
 

Hoe wij de website toegankelijk maken

We nemen de volgende maatregelen.

  • De Webredactie toetst vóór publicatie alle teksten en andere onderdelen op toegankelijkheid;
  • De Webredactie maakt gebruik van het beheerprogramma Siteimprove ter verbetering van de toegankelijkheid;
  • Redacteuren volgen periodiek trainingen over toegankelijkheid;
  • Elk jaar worden de gemeentelijke websites extern getoetst aan de meest recente toegankelijkheidseisen. Sinds 2014 wordt deze toetsing verzorgd door Stichting Accessibility uit Utrecht. De gevonden problemen lossen wij intern op.

PDF en film

  • De pdf-bestanden op onze website voldoen niet allemaal aan de gestelde eisen. Het gevolg is dat deze voor sommige bezoekers slecht of niet toegankelijk zijn. Op de pagina's waar dit het geval is, bieden wij een alternatief.
    We werken er aan dat de pdf-bestanden op 1 januari 2021 allemaal volledig toegankelijk zijn. Daar waar dit niet mogelijk blijkt te zijn, blijven we een alternatief bieden;
  • Op een enkele pagina vindt u een filmp(je) of een vlog. We werken er aan, dat de nieuwe films en vlogs vanaf 23 september 2020 volledig toegankelijk zijn.

Melding toegankelijkheidsprobleem

Ervaart u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen, een toegankelijkheidsprobleem op onze website? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0118 of e-mail redactie@vlissingen.nl. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
Titel Type Download
Inspectierapport_07-04-2020   Download
Inspectierapport_25-02-2019   Download
Inspectierapport_08-04-2018   Download