Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Vlissingen in Beweging

Doelstellingen Vlissingen in beweging

We streven er naar dat alle inwoners op een verantwoorde manier aan enige vorm van sportbeoefening kunnen deelnemen. Zij moeten dat kunnen doen vanuit hun eigen interesse en persoonlijke omstandigheden. In een goed bereikbare, geschikte en betaalbare omgeving. Doelstelling van het sportbeleid is het faciliteren en stimuleren van een actieve leefstijl door sport en bewegen, bij alle inwoners van de gemeente Vlissingen.

Subdoelstellingen

In de praktijk blijkt dat een groot deel van de Vlissingse bevolking zelf de weg vindt naar het sport en beweegaanbod. Een kleiner deel heeft daar meer moeite mee. Daarom hanteren we in de aanpak een 2-deling.

  1. Brede facilitering sport en bewegen.
    Door zorg te dragen voor goede sportfaciliteiten in de gemeente Vlissingen en het verzorgen van sportkennismakingsactiviteiten maken we mogelijk dat de meeste inwoners kunnen gaan sporten of bewegen;
     
  2. Stimulering sport en bewegen niet actieve doelgroepen.
    Een kleinere groep van de Vlissingse inwoners is door verschillende oorzaken niet in staat om zelf de weg te vinden naar het sport- en beweegaanbod. Dit 2e onderdeel van de aanpak is gericht op het stimuleren van doelgroepen binnen de Vlissingse samenleving, die nog niet deelnemen aan sport- of beweegactiviteiten. De uitvoering en financiering van dit sportstimuleringsbeleid vindt plaats vanuit het kader van de rijkssubsidieregeling 'Brede impuls combinatiefuncties', met hulp van externe samenwerkingspartners.

Beweegvriendelijke omgeving 

Voor de inwoners van 21 tot 40 jaar willen wij een 'beweegvriendelijke' omgeving creëren. Een leefomgeving die u stimuleert en uitdaagt tot sporten/bewegen in de openbare ruimte. Hiervoor werkt de gemeente graag met u samen!

Onderzoek maart 2020

Als eerste stap hebben wij in maart 2020 een enquête gehouden onder inwoners tussen de 21 en 40 jaar. Wat stimuleert hen tot bewegen in de buitenruimte, wandelen of fietsen of ...?  De informatie uit de enquête zal onder andere gebruikt worden voor de planvorming voor een beweegvriendelijk Nollebos/Westduingebied.